رضویان به غفوریان برای رسیدن به فینال تبریک گفت.

تبریک رضویان به غفوریان برای رسیدن به فینال
سید جواد رضویان و مهران غفوریان در مسابقه خنداننده برتر با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت غفوریان توانست در یک رقابت تنگاتنگ رضویان راجا بگذارد و به فینال برسد. در همین رابطه جواد رضویان یادداشتی نوشت که با هم میخوانیم:
به نام حضرت حق ؛

براى اولین بار تبریک میگم به خودم بابت اینکه خداوند مهربان عزیزانى مثل شما بزرگان رو با من کمترین همراه فرموده ، امیدوارم با کارهایى که مشغول بازى و ساخت هستم بتونم یک هزارم از محبت هاى شما رو جبران کنم ، این چند روز حسابى شرمنده الطافتون بودم و تا ابد منتتون روى سرم خواهد بود ، شما بى نظیرید ، شما بهترینید ، شما عزیزید و من کوچکترین خاک پاى تک تک شما تا همیشه هستم .
تنتون سلامت ، دلتون شاد
کوچیک شما ، سید جواد رضویان .
و تبریک به داداشم مهران .
یاحق.

آمار آخرین نتایج مسابقه استند آپ کمدی:

جواد رضویان: 1.406.896رای

مهران غفوریان: 1.407.610 رای