علی کریمی مهمان ویژه تولد اشکان خطیبی شد.

اشکان خطیبی و علی کریمی
اشکان خطیبی و علی کریمی

اشکان خطیبی نوشته: سومین کیک تولدم یک روز قبل از تولدم .همراه على کریمى عزیزم ...کلى خوشحال شدم...دم همه ى شما هم که امروز و فردا و فرداهاى دیگر تولدتونه گرم.
پ.ن:خسته نشیدا!حداقل دوتاکیک دیگه در راهه.