حالا بعد از گذشت یک هفته با تصویری که گلشیفته فرهانی از خودش در کنار این هنرمند منتشر کرده و بنری حاوی واژه love که بین خود و ایشان قرار داده پیش بینی سینماژورنال تأیید شد.

حدودا یک هفته قبل بود که سینماژورنال برمبنای یک ویدیوی کوتاه که در صفحه اجتماعی هنرمندی محیطی به نام "متیو سیلور" منتشر شده بود، پیش بینی این را کرد که وی با گلشیفته فراهانی ازدواج کرده است.

حالا بعد از گذشت یک هفته با تصویری که گلشیفته فرهانی از خودش در کنار این هنرمند منتشر کرده و بنری حاوی واژه love که بین خود و ایشان قرار داده پیش بینی سینماژورنال تأیید شد.

شوهری که قصد دارد از تنشهای عصبی مخاطبان بکاهد

"متیو سیلور" که لقب هنریش معنای خوبی ندارد و مخاطب را به یاد یکی از کمدی های اخیرا اکران شده می اندازد!!! چنان که خود در صفحه اجتماعیش نوشته هنرمند چیدمانی است که هدفش را کمک به لبخند زدن مردم و خنداندن آنها می داند.

سیلور در منهتن و بروکلین به اجرای برنامه می پردازد و البته به اندازه اجرا در خیابان تجربه اجرا در مترو، گالری و روی استیج را هم دارد.

ادعای او کاستن از تنشهای عصبی مخاطبان و باز کردن دریچه ای برای خیال پردازی، آفرینش و عشق است.

ازدواج گلشیفته فراهانی با یک هنرمند خیابانی