یک تصویر از آزاده نامداری در یکی از سکانس های پروژه تازه سینمای ایران