عدم وجود امنیت شغلی در دنیای هنر دلیل اصلی این امر است که باعث ورود هنرمندان به حیطه هایی چون کافه داری یا رستوران داری شده است.

عدم وجود امنیت شغلی در دنیای هنر دلیل اصلی این امر است که باعث ورود هنرمندان به حیطه هایی چون کافه داری یا رستوران داری شده است.
در تازه ترین مورد نسرین مقانلو بازیگری که این شبها با با پخش سریال "مختارنامه" در شبکه "اچ.دی" حضور دارد مجموعه ای از تجربیات آشپزی خود را در قالب کتابی منتشر کرده است.
این کتاب "آشپزی نسرین" نام دارد که به تازگی انتشار یافته و در کتابفروشیهای تهران و شهرستانها توزیع شده است.
مقانلو کوشیده در این کتاب با بیانی ساده و روان برخی از نکاتی که در تجربه پخت و پز غذاهای مختلف به دست آورده را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
آشپزی نسرین