همزمان با دهه اول ماه محرم الحرام و مانند نقاط مختلف جهان، عزاداری حسینی در مسجد والده خان استانبول ــ که مسجد ایرانیان این شهر محسوب می شود ــ نیز در حال برگزاری است. تصاویر زیر، از مراسم امشب این مسجد است که با نوحه خوانی «حاج محسن طاهری» مداح

همزمان با دهه اول ماه محرم الحرام و مانند نقاط مختلف جهان، عزاداری حسینی در مسجد والده خان استانبول ــ که مسجد ایرانیان این شهر محسوب می شود ــ نیز در حال برگزاری است. تصاویر زیر، از مراسم امشب این مسجد است که با نوحه خوانی «حاج محسن طاهری» مداح شهیر اهل بیت(ع) همراه بود.