وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قرار بر این شده که چهره حضرت عباس (ع) نامشخص شود و فیلم هم اکران شود بنابراین فیلم از نظر ما مشکلی ندارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قرار بر این شده که چهره حضرت عباس (ع) نامشخص شود و فیلم هم اکران شود بنابراین فیلم از نظر ما مشکلی ندارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه آیین رونمایی از طرح top در سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران درباره اکران رستاخیز گفت: همانطور که قبلا هم گفتیم قرار بر این شده که چهره حضرت عباس (ع) نامشخص شود و فیلم هم اکران شود بنابراین فیلم از نظر ما مشکلی ندارد و برخی نظرات فقهی علما باعث شد که تغییری در آن بدهیم.

علی جنتی گفت:‌ کارگردان فیلم تا به حال زیربار این موضوع نرفته بود و دلیلی هم نداشت بنابراین هر زمان که این اتفاق بیافتد و تغییرات حاصل شود این فیلم اکران خواهد شد.