معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما «سید عباس انجام» را به سمت مدیر شبکه الکوثر منصوب کرد.

معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما «سید عباس انجام» را به سمت مدیر شبکه الکوثر منصوب کرد.


دکتر اخگری در حکم انتصاب مدیر جدید شبکه الکوثر وی را به ترویج معارف اسلامی با استفاده از ظرفیت های رسانه های نوین و پاسخ گویی به شبهات و انحرافات فکری سازمان یافته و افراطی در رسانه های جهان موظف کرده است.

وی در این حکم آورده است: وجود شبکه های رقیب به زبان عربی ایجاب می کند که ساختار و قلب برنامه ها به سمت جذاب تر شدن و تنوع بیشتر تصویری گرایش یابد.

دکتر اخگری همچنین از زحمات دکتر خندق آبادی که تاکنون مسئولیت اداره شبکه الکوثر را به عهده داشت قدردانی کرده است.