امسال یکهزار و ۵۰۰ نشریه و سایت در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های کشورحضور دارند.

امسال یکهزار و ۵۰۰ نشریه و سایت در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های کشورحضور دارند.


سخنگوی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی گفت: ازمجموع این تعداد یکهزار نشریه دانشجویی ودانش آموزی ونشریات تخصصی و500 سایت خبری، خبرگزاری وروزنامه دراین نمایشگاه فعالیت های اطلاع رسانی خودرا ارائه می دهند.

حسین نوش آبادی در سفربه شهرکرد با اشاره به اینکه بیست ویکمین نمایشگاه مطبوعات وخبرگزاری های کشور ، از شانزدهم تابیست ودوم آبان ماه درتهران برگزارمی شود،گفت: این میزان حضور از نظر کمی و کیفی در تاریخ برپایی نمایشگاه مطبوعات کم نظیر است.

نوش آبادی گفت: قانون مطبوعات درمجلس شورای اسلامی درحال اصلاح است، تا برخی موارد آن اصلاح وترمیم شود.

به گفته وی، درحوزه امنیت ملی، انتخابات وسیاسی کشور، قانون مطبوعات به قوت خود باقی است و نسبت به هرگونه رفتارخلاف عرف قانون داخلی کشور، پیگیری حقوقی خواهد شد.