تینا آخوندتبار با انتشار این عکس نوشته: سلام، اومدم باشگاه انقلاب. شما کجاهایین؟

بازیگر زن با گوشی اپلش در ورزشگاه انقلاب/عکس
تینا آخوندتبار با انتشار این عکس نوشته: سلام، اومدم باشگاه انقلاب. شما کجاهایین؟