رضا عطاران با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشته: کاش تو سینما بیشتر بود از این آقا فرهاد اصلانى.

رضا عطاران و فرهاد اصلانی
رضا عطاران و فرهاد اصلانی
رضا عطاران با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشته: کاش تو سینما بیشتر بود از این آقا فرهاد اصلانى.