کوروش جوان با انتشار عکس زیر نوشت: سیمین معتمدآریا؛ مبارک باشه_آبان نودوچهار

کوروش جوان با انتشار عکس زیر نوشت: سیمین معتمدآریا؛ مبارک باشه_آبان نودوچهار


لیلا اوتادی و بهنوش طباطبایی در کنار معتمدآریا
بهاره کیان افشار ، نیکی مظفری و بهنوش طباطبایی در این در کنار فاطمه معتمد آربا دیده می شوند