در صداوسیما، حدود 3800 دقیقه زمان به تیم مذاکره‌کننده و موافقان برجام و حدود 2000 دقیقه زمان به منتقدان برجام داده شده است.

رییس سازمان صداوسیما با رد انتقادات نسبت به رویکرد رسانه ملی در جریان بررسی برجام، توضیح داد: در صداوسیما، حدود 3800 دقیقه زمان به تیم مذاکره‌کننده و موافقان برجام و حدود 2000 دقیقه زمان به منتقدان برجام داده شده است.

محمد سرافراز درباره‌ی انتقاداتی که برخی افراد نسبت به رویکرد رسانه ملی در جریان بررسی برجام داشته‌اند، گفت: طبق گزارشی که به مجلس هم داده شد، سازمان صداوسیما درخصوص برجام رویکرد مناسبی اتخاذ کرده بود.

رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر همین اساس تصریح کرد: حدود 3800 دقیقه زمان به تیم مذاکره کننده و موافقان برجام و حدود 2000 دقیقه زمان به منتقدان برجام داده شده است که این امر نشان‌دهنده رویکرد مناسب رسانه ملی در این امر است.

وی افزود: اکنون وظیفه تمام دستگاه‌ها از جمله صداوسیما، دولت و مجلس، مسئولیت سنگینی در قبال فرمایشات مقام معظم رهبری است که آنچه را ایشان مد نظر داشته‌اند اجرا کنند و روند امور به گونه ای نشود که ایران تعهدات خود را نسبت به برجام انجام دهد اما در مقابل آمریکا و سایر قدرت‌ها، تحریم‌ها را برطرف نکرده یا صرفا با برطرف کردن بخشی از آن، برجام را به درستی اجرا نکنند.

رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پایان خاطرنشان کرد: همه ما وظیفه داریم کمک کنیم تا برجام به درستی اجرا شود.