رابرت داونی جونیور یکی از پردرامدترین بازیگر ستاره سال های اخیر است. کاپیتان آمریکا:جنگ داخلی جدیدترین فیلم اوست.

رابرت داونی جونیور یکی از پردرامدترین بازیگر ستاره سال های اخیر است. کاپیتان آمریکا:جنگ داخلی جدیدترین فیلم اوست.

رابرت داونی جونیور برای کودک بیماری که از علاقه مندان او و به بیماری سیستیک فیبروزیس مبتلاست ،لباس مبدل شخصیت تایگر از کارتون وینی پوه را بر تن کرده تا این پسرک بیمار را که دانیل نام دارد شاد کند.

رابرت داونی جونیر حتی دانیل را به نمایش افتتاحیه جدیدترین فیلم خود کاپیتان آمریکا دعوت کرد. گویا یکی از اقوام کودک عکس این پسر بچه را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته و از آرزوی دیدار دانیل هفت ساله با رابرت داونی جونیر نوشته است. رابرت نیز در حرکتی متقابل با لباسی مبدل عکس انداخته و دانیل را به افتتاحیه فیلم خود دعوت می کند.