معتبرترین جایزه ادبیات فرانسه به ماتیاس اِنار (MATIAS ENARD) اهدا شد.

معتبرترین جایزه ادبیات فرانسه به ماتیاس اِنار (MATIAS ENARD) اهدا شد.


جایزه ادبی «گونکور» به خاطر رمان «قطب نما» به ماتیاس اِنار، نویسنده فرانسوی اهدا شد. این رمان درباره شرق است و نویسنده، آن را به مردم سوریه و کسانی که در این منطقه آشوب‌زده در عذابند، تقدیم کرده است.

ماتیاس اِنار در این رمان خواننده را به درون افکار موسیقیدانی اهل وین می برد. موسیقدانی که شیفته زنی به نام سارا است. راوی در شبی که خوابش نمی برد، زندگی اش را در ذهن مرور می کند و سفرهایش را به ترکیه، سوریه و ایران را به یاد می آورد.

از نظر ماتیاس اِنار هدف کتاب این بوده است که با نشان دادن هرآنچه ره‌آورد شرق می باشد، با تصویر ساده انگارانه و غیرواقعی از آن مقابله شود، یعنی همان تصویری که شرق را مسلمان و دشمن نشان می دهد.