احمد مهران‌فر با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشته: هادی جون ...آدما یه روزی بدنیا میان... یه روزی ...گوش می کنی چی می گم؟منظورم اینه که عمر مثل باد می گذره... هادی می شنوی چی می گم؟... منظورم اینه که فلسفه ی وجودی...هادی جان با توام.. یه ساعته دارم

احمد مهران‌فر با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشته: هادی جون ...آدما یه روزی بدنیا میان... یه روزی ...گوش می کنی چی می گم؟منظورم اینه که عمر مثل باد می گذره... هادی می شنوی چی می گم؟... منظورم اینه که فلسفه ی وجودی...هادی جان با توام.. یه ساعته دارم حرف می زنم تو اون طرف رو نیگا می کنی... هیچی بابا ولش کن ...تولدت مبارک.
احمد مهران‌فر و هادی کاظمی