این گروه جذاب نمایش نامه خوانى مى کنند.

اشکان خطیبی
اشکان خطیبی
این گروه جذاب نمایش نامه خوانى مى کنند. اونم چه نمایش هایى... تکه هایى از آثار بهرام بیضایى،حمید امجد و محمد رحمانیان.