انتشار کتاب جدید شیلا خداداد.

شیلا خداداد
شیلا خداداد
رونمایی از مجموعه کتاب های من و مهارت های زندگی. با ترجمه ی شیلا خداداد