علی لهراسبی خواننده پاپ نوشته: ما فقط یک بار زندگی می کنیم، پس فرصتی برای ندانستن قاعده بازی نداریم.

علی لهراسبی
علی لهراسبی
علی لهراسبی خواننده پاپ نوشته: ما فقط یک بار زندگی می کنیم، پس فرصتی برای ندانستن قاعده بازی نداریم.