خدای من! کاشی‌های دوران صفویه و قاجاریه که در موزه‌ها و کلکسیون‌های اروپا نگهداری می‌شوند.

تعجب بازیگر زن از وجود کاشی‌های دوره‌ قاجاریه در موزه‌های اروپایی/عکس
فقیهه سلطانی با انتشار این عکس نوشته: خدای من! کاشی‌های دوران صفویه و قاجاریه که در موزه‌ها و کلکسیون‌های اروپا نگهداری می‌شوند.