" در این سرما و باران یار خوش تر نگار اندر کنار و عشق در سر "

محسن تنابنده با انتشار تصویر زیر نوشت: " در این سرما و باران یار خوش تر نگار اندر کنار و عشق در سر "
محسن تنابنده ازدواج کرد +عکس