و عکسى دیگر از مراسم بزرگداشت در سانفرانسیسکو.

گوهر خیراندیش
گوهر خیراندیش
صفحه اینستاگرام گوهر خیراندیش در توضیح این عکس نوشته: و عکسى دیگر از مراسم بزرگداشت در سانفرانسیسکو.