فریبا نادری تصویری از خود در کاظمین را منتشر کرد.

فریبا نادری تصویری از خود در کاظمین را منتشر کرد.

بازیگر سریال «ستایش» در کنار انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت : «جای همگی خالی در کاظمین دعاگوی همتون هستم.»

فریبا نادری در کاظمین