تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ دی ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۵۵
بهاره رهنما با انتشار عکسی در کنار برزو ارجمند نوشت :
سال هشتاد و پنج سریال گل یا پوچ رو بأهم داشتیم و حالا کلی خوشخالیم که بعد نه سال باز هم در مقابل هم نقش پسردایی و دختر عمه سریال غیر علنی رو إیفا میکنیم :)