مهراوه شریفی‌نیا با انتشار این عکس‌ها در اینستاگرام نوشته: الان. زنده رود. اصفهان زیبا.

مهراوه شریفی‌نیا