محل ولادت پیامبر(ص) در نزدیکی مسجد الحرام، که کتابخانه ای در آنجا بنا شده است.

عکس: محل تولد پیامبر اکرم(ص)