زیبا بروفه با انتشار عکس زیر نوشت: وقتی قرار باشه اتفاقی بیوفته،هیچکس نمیتونه مانع بشه،رفتن مشهد از اون اتفاقاس،دیروز با نغمه خواستیم،امام رضاهم نه نگفت،الان اینجا توی حرم،جاتون خالی،هواهم عالی.
 زیبا بروفه با پوشش متفاوت در حرم امام رضا