پوستر فیلم سینمایی «نفس» اثر نرگس آبیار براساس مضمون فیلم، داستانی فرشته وار از کودک در جنگ توسط علی باقری طراحی و رونمایی شد.

پوستر فیلم سینمایی «نفس» اثر نرگس آبیار براساس مضمون فیلم، داستانی فرشته وار از کودک در جنگ توسط علی باقری طراحی و رونمایی شد.