پیکر مرحوم ابوالحسن نجفی نویسنده، مترجم و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی روز سه شنبه با حضور اهالی فرهنگ از مقابل فرهنگستان زبان و ادب فارسی به سمت قطعه نام آوران بهشت زهرا(س) تشییع شد