پوشش رعنا آزادی و نوید محمد زاده در مراسم افتتاحیه جشنواره فجر

عکس/ پوشش رعنا آزادی و نوید محمد زاده