با بهاره افشارى وآرش سنجابى ، ساحل چمخاله، فیلم سینمایى "المپیک

محمدرضا هدایتی با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی اش نوشت:
با بهاره افشارى وآرش سنجابى ، ساحل چمخاله، فیلم سینمایى "المپیک
خواننده معروف با بهاره افشارى در ساحل چمخاله