روز سوم جشنواره تولد عباس غزالی بود، بازیگری که صبح در نشست خبری فیلم«دلبری» شرکت کرده و گفته بود بالاخره با بازی در این فیلم به یکی از آرزوهای دیرینه اش یعنی بازی در فیلمی درباره دفاع مقدس رسیده است.

از طرف دیگر بعدظهر همین روز، زمانی که غزالی برای نمایش فیلم دیگرش «قیچی» به روی فرش قرمز آمد عوامل فیلم او را سوپرایز کردند و برایش کیک تولد گرفتند. از طرف دیگر، 14 بهمن ماه تولد دبیر جشنواره فیلم فجر هم بود و از تولد او تنها کیکی با طرح سیمرغ جشنواره فیلم فجر در میان کاخ جشنواره مشاهده شد.
ناصر تقوایی و عادل فرودسی پور هم از مهمانان ویژه روز سوم بودند که برای تماشای فیلم«ایستاده در غبار» به کاخ جشنواره آمدند.
فیلم«ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی هم با استقبال زیادی رو به رو شد و حاضران در کاخ جشنواره از ساعت ها قبل در صف طویلی پشت درها منتظر دیدن این فیلم بودند. به طوری که پله های سالن برج میلاد هم پر شده بود.
تصاویر/ در حاشیه فرش قرمز سومین روز
تصاویر/ در حاشیه فرش قرمز سومین روزتصاویر/ در حاشیه فرش قرمز سومین روزتصاویر/ در حاشیه فرش قرمز سومین روز
تصاویر/ در حاشیه فرش قرمز سومین روز
تصاویر/ در حاشیه فرش قرمز سومین روز
تصاویر/ در حاشیه فرش قرمز سومین روز
تصاویر/ در حاشیه فرش قرمز سومین روز
تصاویر/ در حاشیه فرش قرمز سومین روز
تصاویر/ در حاشیه فرش قرمز سومین روز
تصاویر/ در حاشیه فرش قرمز سومین روزفرش قرمز فیلم مستند همراه با فرات به کارگردانی فرشاد اکتسابی
تصاویر/ در حاشیه سومین روز
تصاویر/ در حاشیه سومین روز

فرش قرمز فیلم ابد و یک روز به کارگردانی سعید روستایی در برج میلاد
تصاویر/ در حاشیه سومین روز
تصاویر/ در حاشیه سومین روز
تصاویر/ در حاشیه سومین روز
تصاویر/ در حاشیه سومین روز
تصاویر/ در حاشیه فرش قرمز سومین روز
تصاویر/ در حاشیه سومین روز
تصاویر/ در حاشیه سومین روز
تصاویر/ در حاشیه سومین روز جشنواره فیلم فجر
تصاویر/ در حاشیه سومین روز جشنواره فیلم فجر

فرش قرمز فیلم قیچی به کارگردانی کریم لک زاده در برج میلاد
تصاویر/ در حاشیه سومین روز
تصاویر/ در حاشیه سومین روزتصاویر/ در حاشیه سومین روزتصاویر/ در حاشیه سومین روزتصاویر/ در حاشیه سومین روزتصاویر/ در حاشیه سومین روزتصاویر/ در حاشیه سومین روز
تصاویر/ در حاشیه سومین روز جشنواره فیلم فجر
تصاویر/ در حاشیه سومین روز