نیوشا ضیغمی در جشنواره «حجابِ نو» شرکت کرد.

نیوشا ضیغمی در جشنواره «حجابِ نو» در ژنوِ سوئیس.
NIUSHA