تیلور به تازگی با "کالوین هریس" (خواننده و ترانه سرا اهل اسکاتلند) رابطه جدیدی را آغاز کرده است.

تیلور به تازگی با "کالوین هریس" (خواننده و ترانه سرا اهل اسکاتلند) رابطه جدیدی را آغاز کرده است.
تیلور و نامزدش