گلاره عباسی با انتشار عکس زیر نوشت: همراه این روزهای من زنی پیچیده و غریب در کوچه پس کوچه های تهران قدیم.

تیپ متفاوت گلاره عباسی در کوچه پس کوچه ها/عکس
گلاره عباسی با انتشار عکس زیر نوشت: همراه این روزهای من زنی پیچیده و غریب در کوچه پس کوچه های تهران قدیم ....سریال شهرزاد به کارگردانی اقای حسن فتحی ...و بازیگران درخشان و نازنین ...پخش اواخر مرداد.عکس امیر حسین شجاعی.