در حمله جنگنده های رژیم سعودی به مناطق پیرامون مرکز فرماندهی کل ارتش در صنعا، پنج نفر شهید و نوزده تن دیگر زخمی شدند.

در حمله جنگنده های رژیم سعودی به مناطق پیرامون مرکز فرماندهی کل ارتش در صنعا، پنج نفر شهید و نوزده تن دیگر زخمی شدند.

در جنگنده رژیم آل سعود در هنگامی که نیروهای امدادی در حال نجات مجروحان این حادثه بودند بار دیگر منطقه فرماندهی کل ارتش را هدف قرار داده و تعداد بیشتری را به شهادت رساندند.

جنگنده های عربستانی انبارهای تسلیحاتی لشکر 127 یمن در استان عمران را بمباران کردند.

جنگنده های سعودی همچنین منطقه باب المندب استان تعز را نیز هدف قرار دادند.