«سباستین کورتز» وزیر خارجه اتریش در واکنش به سخنان دیمیتری مدودف تاکید کرد کشورهای اروپایی اجازه نخواهند داد جنگ سرد جدیدی شکل بگیرد.

به نقل از اسپوتنیک، وزیر امور خارجه اتریش گفت اتحادیه اروپا نمی تواند اجازه دهد جنگ سرد جدیدی با روسیه شکل بگیرد. وی گفت: جنگ سرد باید در تاریخ بماند و دیگر نباید تکرار شود.
سباستین کورتز وزیر خارجه اتریش در واکنش به سخنان «دیمیتری مدودف» نخست وزیر روسیه تاکید کرد کشورهای اروپایی اجازه نخواهند داد جنگ سرد جدیدی شکل بگیرد.
نخست وزیر روسیه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفته بود روابط روسیه و ناتو به سطح سالهای جنگ سرد رسیده است.
کورتز به بحران مهاجران سوریه در کشورهای اروپایی و حل بحران سوریه اشاره کرد و گفت: شرایط کنونی در سوریه بحرانی است و ممکن است بین روسیه و ایران در یک طرف و آمریکا و عربستان در طرف دیگر جنگ اتفاق بیفتد که نباید چنین امری را اجازه داد.
بعد از نشست وین گروهی از کشورهای مختلف تشکیل شده است که به گروه حامیان سوریه (ISSG) مشهور شده است. این گروه قرار است مسائل سوریه را بررسی کنند و راه حلی جامع برای جلوگیری از ادامه بحران خاورمیانه ارائه کنند.