کارشناسان هشدار دادند: گرم شدن سریع هوا در قطب شمال می‌تواند تاثیر فاجعه‌باری بر آب و هوای کره زمین داشته باشد.

دکتر «پیتر گلیک»، رئیس موسسه اقیانوس آرام در کالیفرنیا گفت: شواهدی وجود دارد مبنی بر این که درجه حرارت بالاتر در قطب شمال عامل شکل‌گیری طوفان‌های خطرناک در بخش‌هایی از نیمکره شمالی است.

دکتر گلیک با بیان اینکه تا دهم ماه فوریه امسال (2016) میزان آب یخ بسته در قطب شمال به طور قابل توجهی نسبت به 30 سال گذشته کمتر بوده، اظهار داشت: آنچه اکنون در قطب شمال در حال رخ دادن است بی‌سابقه بوده و احتمالا فاجعه بار خواهد بود.

اگرچه روند فعلی گرم شدن این منطقه نسبت به سال قبل پایین‌تر است اما نکته هشداردهنده این است که چه حجمی از پهنه‌های یخی در قطب شمال نسبت به گذشته کمتر شده و این کاهش چه مدت زمانی پیش از موعد مقرر رخ داده است.

همچنین این احتمال وجود دارد که میزان گستردگی پهنه‌های یخ با بازگشت موج سرما به حالت اولیه بازگردد که البته این امکان چندان زیاد نیست.

به گزارش روزنامه ایندیپندنت، این کارشناس همچنین افزود: در حالی که چنین تغییراتی، تاثیرات مضر بر خرس‌های قطبی و دیگر عناصر اکوسیستم قطب شمال دارد وقوع یک فاجعه احتمالی از پیامدهای جهانی این تغییرات ناشی می‌شود.