وزیر دفاع انگلیس از تصمیم این کشور برای اعزام نیروی نظامی به تونس خبر داد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، مایکل فالون وزیر دفاع انگلیس شب گذشته با سخنرانی در پارلمان این کشور اعلام کرد که لندن به تونس نیرو اعزام کرد.

این نیروها که شامل ۲۰ نظامی هستند با هدف آموزشی وارد تونس می شوند و ماموریتشان آموزش نیروهای مرزبانی این کشور است.

جلوگیری از ورود غیر قانونی افراد به تونس به ویژه از لیبی مهمترین هدف آموزش نیروهای مرزبانی تونس است.

لیبی از جمله کشورهای ناآرام همسایه تونس است که به محلی برای گسترش نفوذ گروه های تروریستی تبدیل شده است گروه هایی که خطری برای کشورهای همسایه لیبی محسوب می شوند.