نیکلا سارکوزی رییس جمهور پیشین فرانسه روز دوشنبه از توافق هسته ای که قرار است تا پایان ژوئن میان ایران و قدرت های جهانی منعقد شود انتقاد کرد.

خبرگزاری فرانسه در خبری از هرتزلیا گزارش داد

نیکلا سارکوزی رییس جمهور پیشین فرانسه روز دوشنبه از توافق هسته ای که قرار است تا پایان ژوئن میان ایران و قدرت های جهانی منعقد شود انتقاد کرد.
سارکوزی که به فلسطین اشغالی سفر کرده است در کنفرانسی راهبردی در هرتزلیا گفت «این توافق که مذاکرات حول آن جریان دارد، هم از لحاظ شیوه گفتگو و هم از لحاظ خود توافق نامه، محکوم شدنی است، من تاکید می کنم با انعقاد این توافق، حق ادامه غنی سازی و فعالیت های تحقیق و توسعه هسته ای را برای ایران به رسمیت می شناسیم.»
سارکوزی با اشاره به دو کشور ترکیه و عربستان که می توانند در پی دستیابی به بمب اتمی باشند، گفت «این یک تغییر بنیادین اجرای نظام منع گسترش سلاح های هسته ای است که به طور بالقوه راه را برای ایجاد یک مسابقه تسلیحات هسته ای در منطقه هموارتر می سازد؛ این مسئله ابدا پذیرفتنی نیست که ایران به سلاح هسته ای دست پیدا کند.»
سارکوزی از شیوه مذاکرات نیز انتقاد کرد و گفت «من شیوه مذاکرات برای رسیدن به این توافق را هم نمی پسندم زیرا از نظر من، این مذاکراتی دوجانبه میان آمریکایی ها و ایرانی هاست و دیگر بازیگران این پرونده از جمله فرانسه، کاملا کنار گذاشته شده اند؛ من همواره از دوستان آمریکا بوده و هستم ولی دوست بودن با آمریکا به این معنا نیست که این کشور می تواند از جانب همه ما درباره همه موضوعات، به نفع خودش مذاکره کند.»