نتایج نظرسنجی اخیر نشان داده است از هر ده نفر آمریکایی، هشت نفرشان بر این باورند که ایالات متحده آمادگی دارد یک زن را به عنوان رئیس جمهور در کاخ سفید بپذیرد.

،نتایج نظرسنجی مشترک سی ان ان و ا آر سی (ORC) نشان می‌دهد هشت نفر از هر ده آمریکایی می‌گویند کشورشان پذیرای رئیس جمهور زن است.

شمار افرادی که چنین اعتقادی دارند نسبت به رقابت‌های پیشین در انتخابات قبلی افزایش داشته است. در سال ۲۰۰۶ تنها ۶۰ درصد از آمریکایی می‌گفتند که آمریکا آماده پذیرش یک رئیس جمهور زن است.

در این می‌ان، ۶۸ درصد از جمهوری خواهان با این نظر موافقند و ۹۰ درصد دموکرات چنین دیدگاهی دارند.

در این میان زنان نسبت به مردان اعتماد کافی ندارند که کشور آماده پذیرش یک زن در کاخ سفید باشد. ۶۶ درصد از زنان می‌گویند کشور آماده پذیرش یک رئیس جمهور زن است و در مقابل ۸۳ درصد از مردان چنین دیدگاهی دارند.