عضو کرد پارلمان عراق از فراکسیون حزب دمکرات کردستان عراق، فاش ساخت، نیروهای پیشمرگه شرکت کننده در عملیات آزادسازی نینوا و مرکز آن موصل، پس از عملیات، آن مناطق را تخلیه نخواهند کرد.

«سرحان احمد» عضو فراکسیون حزب دمکرات کردستان عراق در پارلمان عراق در گفت وگو با وبسایت خبری« باس نیوز» نزدیک به حزب دمکرات کردستان عراق اعلام کرد: پیشمرگان ، برغم مخالفت برخی مقام های دولتی در عراق، با فشار امریکا در جنگ آزاد سازی موصل شرکت خواهند کرد.
وی مدعی شد : دلیل اصلی مشارکت پیشمرگه در جنگ آزاد سازی موصل وجود شمار زیادی از شهروندان کرد در شهر موصل می باشد.
سرحان احمد افزود :نیروهای پیشمرگه پس از آزاد سازی شهر موصل در مناطق کردنشین این شهر مستقر شده و آنجا را تخلیه نخواهند کرد.
وی همچنین در ادعایی اثبات نشده گفت: حیدر العبادی نخست وزیر عراق مایل به مشارکت نیروهای پیشمرگه در عملیات موصل نیست، اما با توجه به اعتماد امریکا به نیروهای پیشمرگه و تحت فشار امریکا، العبادی ناچار به پذیرش حضور نیروهای پیشمرگه در این عملیات شده است.
همزمان با این سخنان ارتش عراق برای عملیات موصل، تدارکات لازم را فراهم کرده است و در همین راستا بخشی از نیروهای ارتش به مناطق عملیاتی اعزام شده اند.
بحث ها پیرامون عملیات موصل در حالی در رسانه ها بازتاب می یابد که طرف های مختلف داخلی و خارجی هنوز بر سر نحوه ، زمان و ترکیب نیروهای شرکت کننده در عملیات به توافق نرسیده اند.