اردوغان که سعی می کند شکست حزبش را در انتخابات پارلمانی ترکیه کوچک جلوه گرکند، باید با طرح خود برای مبدل شدن به یک اَبَر رئیس جمهوری خداحافظی کند.

تلویزیون فرانسه گفت: اردوغان که سعی می کند شکست حزبش را در انتخابات پارلمانی ترکیه کوچک جلوه گرکند، باید با طرح خود برای مبدل شدن به یک اَبَر رئیس جمهوری خداحافظی کند.

شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گزارش داد: اردوغان در اولین واکنش خود به نتیجه انتخابات پارلمانی در این کشور و ناکامی حزبش در این انتخابات، از ضرورت حفظ ثبات کشور سخن به میان آورد. حزب حاکم جایگاه خود را در پارلمان به عنوان حزب اکثریت از دست داد. این حزب اسلامی - محافظه کار دیگر قادر نیست کشور را به تنهایی اداره کند. گزارشگر این شبکه گفت: داوداوغلو نخست وزیر ترکیه از بالکن مقر اصلی حزب حاکم برای دادن روحیه به طرفداران حزب تلاش کرد و برای کوچک نشان دادن این شکست وارد عمل شد. دراین قسمت بخشی از سخنان داوداغلو پخش شد. وی گفت: حزب عدالت و توسعه پیروز این انتخابات است. این حزب اولین حزب در پارلمان شد. گزارشگر گفت، اول آری. اما پیروز نبود. حزب عدالت و توسعه برای اولین بار از سال دو هزار و دو ناگزیر است یک دولت ائتلافی تشکیل بدهد. رجب طیب اردوغان که در مبارزات انتخاباتی فعالیت گسترده ای داشت، پس از این شکست سخنرانی نکرد. از نظر رئیس جمهوری ترکیه، این انتخابات؛ در اصل یک همه پرسی در باره او بود و شکست اردوغان در این همه پرسی شکستی شکننده تلقی می شود. پس از تظاهرات ضد دولتی در سال دو هزار سیزده، محبوبیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه به ویژه به دلیل کارنامه ضعیف اقتصادی و عملکرد مستبدانه رئیس جمهوری کاهش یافت. یک زن ترک گفت: من نگاه خوبی به اردوغان ندارم و معتقدم که این شکست نتیجه اشتباهات داخلی حزب عدالت و توسعه بوده است. یک مرد ترک نیز گفت: امیدوارم که حزب عدالت و توسعه بار دیگر با کسب شصت درصد از کل آرا پیروز شود و به تنهایی قدرت را در دست بگیرد. گزارشگر ادامه داد: برای این که حزب عدالت و توسعه بتواند مطابق میل اردوغان حکومت کند و برای این که اردوغان قدرت بیشتری داشته باشد، کسب بیش از شصت درصد از کل آرا در این انتخابات ضروری بود. اردوغان برای اصلاح قانون اساسی و برگزاری یک همه پرسی با هدف ایجاد رژیمی با محوریت ریاست جمهوری امید داشت حزبش دو سوم از کل آرا را به دست بیاورد. علی کارک اوغلو تحلیل گر مسایل سیاسی در این باره گفت: طرح ایجاد رژیمی با محوریت رئیس جمهوری تقریبا نابود شد. مردم واکنش خوبی به این طرح و به اهداف رئیس جمهوری و نخست وزیر نداشتند. گزارشگر گفت: اردوغان که به مدت یازده سال نخست وزیر بود و سپس در ماه اوت رئیس جمهوری شد، پس از سیزده سال متحمل اولین شکست خود شد. وی هم اکنون باید با طرح خود برای مبدل شدن به یک اَبَر رئیس جمهوری خداحافظی کند.