کاهش غیرمنتظره سطح ذخیره‌سازی بنزین طی سومین هفته ماه فوریه در آمریکا موجب جلوگیری از افت شدید قیمت این فرآورده در اروپا شده و از سوی دیگر قیمت بنزین را در آسیا افزایش داد.


اگر چه عرضه بنزین در اروپا به بیش از سطح تقاضا رسیده و سطح ذخیره‌سازی‌ها در ذخائر مستقل رتردام بالا رفته است، کاهش غیرمنتظره سطح ذخیره‌سازی بنزین در آمریکا باعث شده که این قاره با کاهش شدید قیمت بنزین مواجه نشود.

کاهش سطح ذخیره‌سازی بنزین در آمریکا که مطابق با گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی این کشور، حدود 2.2 میلیون بشکه بوده است،‌ در عین حال قیمت این فرآورده در بازار آسیا را با افزایش مواجه کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عرضه مازاد بنزین در اروپا و بالارفتن سطح ذخیره‌سازی‌ها در ذخائر مستقل رتردام باعث افت قیمت این فرآورده نفتی در اروپا شده است، اما نیاز آمریکا به عنوان یکی از مقاصد صادراتی اصلی بنزین برای پالایشگران فعال اروپا به این فرآورده از سقوط قیمت بنزین در قاره سبز جلوگیری کرده است.

این در حالی است که حجم صادرات بنزین از اروپا به غرب آفریقا در هفته منتهی به 26 فوریه نیز نسبت به هفته‌های گذشته کاهش یافته است.

با فراهم شدن شرایط برای صادرات نفت از اروپا به بازار آسیا بازار نفتا در این منطقه به شدت رونق یافته است و سطح قیمت این فرآورده نفتی نسبت به نفت خام برنت 1.8 دلار در هر بشکه رشد داشته است.

از سوی دیگر پایین‌آمدن نرخ اجاره نفت‌کش‌ها برای انتقال این فرآورده نفتی از اروپا به سایر بازارها همزمان با افزایش تقاضا برای نفت کوره در بازار آسیا باعث کم شدن اختلاف قیمت نفت کوره با نفت خام برنت در بازار اروپا شده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که قیمت‌ هر بشکه بنزین در هفته منتهی به 26 فوریه در بازار رتردام 49.05 ارزش‌گذاری شده است که این رقم کاهشی 0.3 دلاری را نسبت به هفته پیش از آن نشان می‌دهد، این درحالی است که هر بشکه بنزین در آسیا 44.65 دلار قیمت دارد که این رقم نسبت به هفته پیش از این بررسی 0.57 رشد را نشان می‌دهد.

قیمت گازوئیل نیز در هفته مورد بررسی در بازار رتردام 27.49 دلار در هر بشکه محاسبه شده که این رقم نیز 0.45 دلار کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین قیمت نفت کوره نیز در این هفته با 0.04 دلار کاهش در هر بشکه به 17.9 دلار رسیده است.