پادشاه اردن قانون جدید انتخابات را پس از موافقت پارلمان، تصویب کرد.

‌ به نقل از روزنامه مستقل رای الیوم، عبدالله دوم، پادشاه اردن امروز (یکشنبه) قانون جدید انتخابات را پس از تصویب آن از سوی دو بخش پارلمان (مجلس نمایندگان و مجلس اعیان در اوایل مارس جاری تصویب کرد.

از برجسته‌ترین ماده‌های قانون جدید قانون جنجال برانگیز "تک رایی" و کاهش تعداد اعضای پارلمان از 150 به 130 نفر است و رای دهنده می‌تواند آرای برابری را به تعداد کرسی‌های اختصاص یافته به حوزه انتخاباتی وی بدهد.

پیشتر قانون تک رایی به رای دهنده اردنی اجازه می‌داد تا فقط به یک نماینده رای دهد.

پیشتر نمایندگان پارلمان اردنی در اواخر فوریه گذشته در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی عنوان داشتند که تصویب این قانون راه را برای رفتن زودهنگام دولت و مجلس نمایندگان فراهم می‌کند. آنها پیش بینی کردند که انتخابات جدید در سال جاری برگزار شود.