در آستانه سال سوم دولت به اصطلاح تدبیر و امید، جایگاه گذرنامه ایرانی با چند پله سقوط بعد از جیبوتی، آنگولا و میانمار، در رده 98 جهان قرار دارد.

رضا سراج، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل راهبردی در واکنش به تنزل جایگاه گذرنامه ایران به رده 98 جهان و نسبت آن با شعار بازگرداندن احترام به پاسپورت ایرانی، نوشت:
در آستانه سال سوم دولت به اصطلاح تدبیر و امید، جایگاه گذرنامه ایرانی با چند پله سقوط بعد از جیبوتی، آنگولا و میانمار، در رده 98 جهان قرار دارد. این درجه از اعتبار، پایین ترین رتبه برای پاسپورت ایرانی در ده سال گذشته است. در جدول ارزش گذاری پاسپورت های جهان، گذرنامه ایرانی با 37 امتیاز به صورت مشترک با کشورهای اریتره، اتیوپی، نپال و سودان در یک جایگاه قرار گرفته است.
مروری بر وعده پوچ در سال 92‌
در انتهای کار دولت دهم در سال 1392 در جدول ارزش گذاری پاسپورت کشورهای جهان، گذرنامه ایرانی در رتبه 86 جهان قرار داشت. در همین سال و در کوران رقابت انتخاباتی، آقای روحانی با وعده ای که هیچوقت عملی نشد، اعلام داشت : «قول می‌دهم احترام را به پاسپورت ایرانی برگردانم.»
عملکرد دولت در احترام به پاسپورت ایرانی‌
علیرغم شعار دولت یازدهم مبنی بر تعامل و آشتی با جهان، درسال اول دولت تدبیر و امید ! در ارزش گذاری به پاسپورت کشورها، رتبه گذرنامه ایرانی با 1 پله سقوط به رتبه 87 جهان تنزل پیدا کرد.
در سال دوم دولت آقای روحانی، مذاکرات هسته ای و هم نشینی با کدخدا هم نتوانست از سقوط ارزش پاسپورت ایرانی جلوگیری کند و گذرنامه ایرانی در جایگاه 98 قرار گرفت.
مروری بر اظهارات آقای روحانی در سال 92 : «‌ارزش پاسپورت، علامت نوع رابطه ما با دنیاست؛ اگر روابط ما با کشوری، قاره‌ای یا کل جهان صمیمی و بر مبنای احترام متقابل و منافع متقابل، روابط گرمی باشد، آنوقت شهروند ایرانی در آن کشور جایگاه دیگری پیدا می‌کند، در آن صورت چهره ایرانی را که می‌بینند، به عنوان چهره دوست نگاه می‌کنند و پاسپورت هم جایگاه خود را پیدا می‌کند.»