کُردهای شمال سوریه در مناطق تحت کنترل خود حکومت فدرالی اعلام کردند.

کُردهای شمال سوریه در مناطق تحت کنترل خود حکومت فدرالی اعلام کردند.

به گزارش شبکه خبری المیادین، کُردهای شمال سوریه در مناطق تحت کنترل رسما حکومت فدرالی اعلام کردند.