تصویری قدیمی از پوتین کارمند سابق "کا گ ب" منتشر شده است.

سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای صاحب قدرت در جهان به دلیل پنهان کاریشان همواره یکی از موضوعات مورد علاقه رسانه‌ها بوده اند.حال تصویری از پوتین کارمند سابق "کا گ ب" با لباس مدل منتشر شده که به عنوان یک گردشگر با ریگان ملاقات کرده بود.