قاچاق انسان این روزها گیربانگیر اکثر کشورهای جهان شده است.

افرادی که به دلایل مختلف از جمله جنگ و نبودن امنیت در کشورشان، به کشورهای دیگر پناه می برند .
روش های عجیب برای قاچاق انسان + تصاویر

آواره هایی که این روزها برای نجات جان خود وخانواده هایشان، به قاچاقچیان انسان این اجازه را می دهند تا با سوء استفاده از آنها و به جیب زدن پول این اشخاص با هر ترفندی که ممکن است آنها را به کشورهای مختلف اروپایی انتقال دهند.
روش های عجیب برای قاچاق انسان + تصاویر

روش های عجیب برای قاچاق انسان + تصاویر