براساس اطلاعات به دست آمده کلینتون مبلغ 26 میلیون دلار از شرکت اریکسون دریافت کرده تا از روابط این شرکت با ایران چشم پوشی کند.

به گزارش مثلث آنلاین، پس از چند ماه شنیده شدن شایعات پراکنده در خصوص فساد مالی بنیاد خانواده کلینتون در سوئد و اخذ مبالغ هنگفت برای سخنرانی بیل‌کلینتون در این کشور، حالا روزنامه واشنگتن‌تایمز مقاله مفصل و دقیقی از این رابطه اقتصادی مبهم منتشر کرده است.

بر اساس مصاحبه‌های صورت گرفته از سوی خبرنگاران این روزنامه با منابع مطلع و مدارک به دست آمده، بنیاد بیل‌ کلینتون، بازویی مالی در سوئد ایجاد کرده و از سوئدی‌ها بخصوص شرکت مخابراتی اریکسون برای چشم پوشی از روابط تجاری با ایران، پول‌های کلان به ارزش ۲۶ میلیون دلار گرفته است.

این پول‌ها به عنوان کمک خیریه به این بنیاد برای مبارزه با ایدز در آفریقا، تغییرات جهانی آب و هوا و وبا در هائیتی به بنیاد کلینتون‌ داده شده است.

بر اساس این گزارش، همسر وزیر خارجه وقت آمریکا، یعنی بیل کلینتون که تا چندی پیش رئیس‌جمهور ایالات متحده بود هم در این پرونده دست دارد، بیل به عنوان حق‌الزحمه سخنرانی، مبلغی معادل ۷۵۰ هزار دلار از اریکسون گرفته است.

هیلاری رودهام کلینتون وزیر خارجه دولت اول اوباما بود که اخیرا به عنوان گزینه اصلی حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات رمعامله هیلاری کلینتون با سوئدی‌ها بر سر ایران

براساس اطلاعات به دست آمده کلینتون مبلغ 26 میلیون دلار از شرکت اریکسون دریافت کرده تا از روابط تجاری این شرکت با ایران چشم پوشی کند.

به گزارش مثلث آنلاین، پس از چند ماه شنیده شدن شایعات پراکنده در خصوص فساد مالی بنیاد خانواده کلینتون در سوئد و اخذ مبالغ هنگفت برای سخنرانی بیل‌کلینتون در این کشور، حالا روزنامه واشنگتن‌تایمز مقاله مفصل و دقیقی از این رابطه اقتصادی مبهم منتشر کرده است.

بر اساس مصاحبه‌های صورت گرفته از سوی خبرنگاران این روزنامه با منابع مطلع و مدارک به دست آمده، بنیاد بیل‌ کلینتون، بازویی مالی در سوئد ایجاد کرده و از سوئدی‌ها بخصوص شرکت مخابراتی اریکسون برای چشم پوشی از روابط تجاری با ایران، پول‌های کلان به ارزش ۲۶ میلیون دلار گرفته است.

این پول‌ها به عنوان کمک خیریه به این بنیاد برای مبارزه با ایدز در آفریقا، تغییرات جهانی آب و هوا و وبا در هائیتی به بنیاد کلینتون‌ داده شده است.

بر اساس این گزارش، همسر وزیر خارجه وقت آمریکا، یعنی بیل کلینتون که تا چندی پیش رئیس‌جمهور ایالات متحده بود هم در این پرونده دست دارد، بیل به عنوان حق‌الزحمه سخنرانی، مبلغی معادل ۷۵۰ هزار دلار از اریکسون گرفته است.

هیلاری رودهام کلینتون وزیر خارجه دولت اول اوباما بود که اخیرا به عنوان گزینه اصلی حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در سال آینده مطرح است.

یاست‌جمهوری این کشور در سال آینده مطرح است.